0

Összeg- és számlakerekítések a Dynamics NAV-ban (Navisionban)

Egy rövid bejegyzés következik, hogy egyszerűsítsük a Dynamics NAV-ban (Navisionban) található tizedesjegy beállításokat. Pl. az eladási számla sorában az adott cikk egységára, a sor teljes összege, illetve a számla végösszege hány tizedesjeggyel kalkuláljon

Mindez a főkönyvi könyvelés beállításaiban paraméterezhető.

 

Összeg kerekítési pontossága = Sorösszeg és számlaösszeg kerekítési pontossága

Ha 0,01-et álltunk be, akkor a sorokban lévő sorösszegeket és a számla végösszegét is 2 tizedesjegyre kerekíti.

Ennek beállításához teljesen új, üres vállalat szükséges, amelyben még nincsenek könyvelt tételek!

 

Összeg/egységösszeg tizedesjegyeinél használható egész szám vagy képlet, melyben az első számjegy a minimum, a második számjegy a maximum tizedesjegyek száma.

Pl. 2:4 érték értelmezése: egész számot két tizedesjegyre (125,00), tört számot 4 tizedesjegyre kerekít (125,2232)

0:5 érték: egész számot egészként jelenít meg (125), törtet 5 tizedesjegyre kerekít (125,12346)

Akkor is módosítható, ha már léteznek könyvelt tételek az adott vállalatban.

 

A devizák kerekítését a Pénznemek alatt, ugyanilyen módon állíthatjuk be.

0

Dynamics NAV konfigurációs mód

A Dynamics NAV (Navision) használata során a felhasználók beállíthatják maguknak, hogy melyek azok az oszlopok ill. mezők, amik irrelevánsak számukra, és azokat, amiket látni szeretnének, valamint ezek sorrendjét, ezzel könnyítve és gyorsítva a munkájukat.

Dynamics NAV bevezetése során többször felmerült már az alábbi kérdés: Minden felhasználónak egyesével kell elvégeznie ezeket a beállításokat?

Szerencsére az újabb verziók kínálnak számunkra egy gyorsabb megoldást, melynek lényege, hogy szerepkörönként megadhatók ezek a beállítások, amiket ezután a felhasználó tovább módosíthat szükségletei szerint. A megoldás a Navision konfigurációs üzemmódban történő indítása.

Navigáljunk el a következő helyre:

  • NAV 2015 esetén C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\80\RoleTailored Client
  • NAV 2016 esetén C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\90\RoleTailored Client
  • NAV 2017 esetén C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\100\RoleTailored Client

Itt hozzunk létre egy parancsikont (Send to -> Desktop, vagy Küldés -> Asztal)!

Az asztalon keletkezett új parancsikonra kattintsunk jobb egérgombbal, majd válasszuk a Tulajdonságokat, vagy Properties-t.

A megjelenő ablakban a Target, vagy Cél mezőjének a végére írjuk be, hogy -configure  –profile:”Profilazonosító”, attól függően, hogy melyik profilt akarjuk szerkeszteni.

A kitöltés után kattintsunk az OK-ra és nevezzük át a parancsikont pl. Dynamics NAV accounting manager config-ra.

Ezt elindítva az itt elvégzett módosítások minden, az adott szerepkörhöz tartozó felhasználó NAV-jában megjelennek.

 

0

Dynamics NAV 2017 – (CU7)

A HRP oldaláról vagy partnerektől elérhető az új lokalizált Navision 2017.

 

Ime mik lettek javítva a global package-ben

Platform hotfixes

ID Title
200809 Pages that are opened modally show only the first 20 rows.
200875 The Excel add-in fails when a company has special characters.
204346 The BOM structure page does not show the right caption in the Type field when it is a machine or work center.
206871 Issue with extensions cause the tenant database and the application database to be out of sync.
209594 The Notification datatype does not surface or work when used with the OnInsert trigger and the OnModify trigger in table objects.
210888 Client add-in events do not work in the Windows client.
211564 The DateTime range filter does not consider the appropriate time range.
211741 The client crashes on reading the first array element letter.
212381 The Web client does not close forms correctly when you open a new report and then close the current page by using actions.
212697 Some reports always default to landscape orientation after you upgrade from CU4 to CU16.
212898 When you define and use Timestamp columns in an extension, the upgrade management fails.
213466 New-NavCrmTable cmdlet AuthenticationType accept a string but not an enumeration.
213570 QuickEntry stops working after you customize a page.
213837 The OK&New action does not show UI validation errors.
214085 Move OpenSource\Library\Aspose.Words for .NET to the nuget package.
214118 Incorrect link in the New-NAVCRMTable cmdlet help for the ConnectionString parameter.
214835 Invalid object name $ndo$tenantsSelectAllReadyTaskScheduleCmd.
215121 “A call to Microsoft.Dynamics.NL.DigipoortServices.Deliver failed with this message: Authentication failed because the remote party has closed the transport stream” error message when you submit the Elec. Tax declaration (Digipoort) report in the Dutch version.
215340 It is not possible to transfer data to the tax office with the old certificate after the ELSTER public certificate for COALA was changed.

Application hotfixes

ID Title Functional area Changed objects
209712 The location code is empty when you create a bin code. Warehouse TAB 7354
210093 When you copy several lines from one Vendor Purchase Prices page to another, only the last line is pasted. Purchase PAG 7002 PAG 7012 TAB 7002 TAB 7012
211027 The Adjust Inventory feature causes open outbound entry, jeopardizing inventory costing or reconciliation procedures. Inventory PAG 30
211371 The Applies-to ID field is filled after you use the Post Payment Only function from the Payment Reconciliation Journal page. Cash Management COD 370
211586 The Job No. and Job Task No. fields should not be editable directly on the sales invoices lines. Jobs PAG 47
211625 “The date is not valid” error message when you remove an expected receipt date value from the purchase header. Purchase COD 99000815 TAB 38
211726 If you use the Configuration Worksheet page to import journal lines with dimensions as columns, the global dimension fields are not populated after the import. Administration TAB 81
211763 The quantity in the Transit column is not updated on the Item Availability by Period page when there is a shipped transfer order not yet received. Inventory COD 353
211797 An error related to the standard cost worksheet batch name is generated when you select different companies in the same database and do not have the same batch name used in each company. Manufacturing PAG 5840 PAG 5841
211805 Incorrect item tracking when you create the invoice through intercompany and use the Get Shipment Lines function. Finance COD 427 COD 6500
211976 Issue with the Calculate Inventory value in the revaluation journals where the Average Cost Calculation type is By Item Location & Variant and the user filters to a specific location to revalue a specific item in a specific location with a non-invoiced quantity. Inventory REP 5899 TAB 5802
212187 Differences between general journal and payment reconciliation journal postings with payment tolerance. Cash Management TAB 1294
212225 The DROP SHIP purchasing code can be selected on the purchase order line without entering a sell-to customer. Purchase TAB 39
212354 The Overdue Balance ($) field in the Vendor Statistics FactBox shows as a negative amount while all other balances show as positive amounts. Purchase TAB 23
212385 If you insert a G/l account in the Freight G/L Account No. field on the Sales & Receivable Setup window and you run the Where-Used function of the G/L account, the result does not show the Sales & Receivable Setup table. Finance COD 100
212485 “The value ‘PAA/AHgAbQBsACAAdgBIAHIAcwBp…’ has a length 1040, which exceeds the maximum size of the destination type Text” error message if you try to import files from an already successfully exported workflow containing many response conditions. Administration XML 1501
212730 “Nothing to handle” error message when you run the Create Pick function in the pick worksheet. Warehouse COD 7311 TAB 7326
212927 When you post an undo receipt for an item that is related to a job, the purchase item ledger entry and negative adjustment are not invoiced. Jobs COD 22 COD 5813 COD 5817 TAB 5802
212971 If you change a word template in a segment for a specific contact, the changes are not saved. Marketing TAB 5062 TAB 5065 TAB 5077
212983 When you create a sales return order by using the Get Posted Document Lines to Reverse function and you choose the posted shipments, then the client does not check if prices include VAT. Sales COD 6620
213092 The Calculate Counting Period function in physical inventory journals does not show SKUs that have past the due counting period or when the work date is after the ending date of the counting period. Inventory COD 7380
213221 A job queue entry is always retained for a limited user when you open a company. Administration COD 455
213466 New-NavCrmTable cmdlet AuthenticationType accepts a string but not an enumeration. Administration N/A
213591 “The file name xxx.DOC already exists” error message when you try to save an attachment with an interaction and you get an error in the process. Marketing COD 5051
213636 When you create a new reminder, the No. of Reminders value is not updated correctly on the reminder line. Finance PAG 434 PAG 435 PAG 438 PAG 439
213778 “The length of the string is X, but it must be less than or equal to 80 characters. Value: Firm Planned Prod. Order Component Y” error message when you reserve a specific lot against a component. Manufacturing PAG 498
213937 A user-friendly error message is required when you open the Dimension Combination page in a new company that has no dimensions created. Administration PAG 538
213968 “There is no Entry Summary within the filter.” error message when you fill the Serial No. .field after the Lot No. field in an inventory put-away document. Warehouse N/A
214038 In the payment reconciliation journal, a difference is posted for a currency bank account, and the general ledger entries are created with zero amount. Cash Management COD 370
214103 A value entry that represents a partial sales invoice item charge recognizes the full amount of all item charge units as sales amount (actual). Sales TAB 37
214158 The projected inventory on the Item Availability by Event page is wrong when in-transit quantities exist. Inventory TAB 5530
214191 “Remaining Quantity must be equal to ‘1’ in Item Ledger Entry: Entry No.=337. Current value is ‘0’” error message when you record an undo receipt of an item of type Service. Purchase COD 22 COD 5817
214193 Issue when an item ledger entry representing an undo shipment has remaining quantity 1 and the entry is open. Sales COD 22 COD 5817
214241 The line discount calculation percent is validated on the job planning lines even though the Allow Line Discount check box is not selected for the sales price. Jobs COD 7000
214359 When you post a purchase order to an IC partner with a currency code, it creates an outbox transaction without a currency code. Finance COD 427
214414 The quantity of an underlying component is incorrect when the item has multiple units of measure. Inventory COD 905
214448 The Copy Document function does not copy the shipping address from the source document. Purchase COD 6620
214776 Issue with naming of menu items for analysis views. Finance MEN 1010
214847 The next counting period dates are not updated on the SKU card when the work date has passed the due date of the current inventory period. Inventory COD 7380 TAB 27 TAB 5700
214851 The next counting period dates are not updated on the item card when the work date has passed the due date of the current inventory period. Inventory COD 7380 TAB 27 TAB 5700
214868 “Qty. to Handle (Base) in Tracking Specification for Item No., Serial No.: T, Lot No.: is currently A. It must be B” error message when you post a sales return order. Sales COD 6501
215295 Forward flushing consumption by operation does not consume when the operation starts but when it finishes. Manufacturing COD 22
215353 A FlowField in the Team Name table has a length of 30 while the team name has 50 in the related table. Marketing TAB 5084
215496 A location can be deleted even though it is used by SKUs. Inventory TAB 14
215646 The balance and payment discount shown on the Apply Customer Entries page are not what is posted at the end. Finance PAG 232 PAG 233
215705 The Copy Document function does not copy the shipping address from the source document. Purchase COD 6620
213654 When you unapply and void a foreign check payment, the dimension set ID is missing on the realized gain/loss entry. Finance COD 367
213568 The planning worksheet does not combine purchase orders for the same vendor together. Manufacturing COD 333

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4024642/cumulative-update-07-for-microsoft-dynamics-nav-2017-build-16996

0

Gyártási folyamat a Dynamics NAV-ban (Navision-ben) – 1. rész: Létrehozás eladási rendelésből

A Dynamics NAV-ban háromféleképpen tölthetjük fel a készletet: beszerzéssel, összeállítással (Dynamics NAV 2013 verziójától kezdve) és gyártással. Az összeállítás beállításairól és folyamatáról két korábbi bejegyzésünkben olvashattatok.

Most a gyártás folyamatát fogjuk leírni, a közeljövőben kitérünk a gyártás teljes paraméterezésére.

A cikkeknél beállítható, hogy rendelésre vagy készletre gyártandó-e az adott termék. Ennek beállítása segítheti a tervezési funkciókat.

Ezen felül rögzítenünk kell a gyártáshoz szükséges beállításokat. A műveletterveknél állítsuk be, hogy a gyártás során mely gépcsoportot ill. műhelyt használjuk, illetve ezen belül megadhatjuk a beállítási, üzemi és várakozási időt, hulladék%-ot, illetve ezek költségeit. A Gyártási DBJ mezőben kell hozzárendelni azt a darabjegyzéket, amely alapján az adott cikket készre jelentjük. A gyártási darabjegyzék fej részében rögzítjük a késztermék adatait, míg a sorokban azokat az alkatrészeket és mennyiségeket, amelyeket felhasználunk a gyártás során. Mind a művelettervnél, mind a gyártási DBJ-nél fontos, hogy az állapota jóváhagyott legyen, enélkül nem fogjuk tudni elindítani a folyamatot. Amennyiben a már jóváhagyott adatokon szerkeszteni szeretnénk, az állapotot módosítsuk fejlesztés alatt-ra, majd a módosítás végeztével ismét jóváhagyottra.

 

Ha eladási rendelésen olyan terméket rögzítünk, amelyből nincs készlet az adott raktáron, jelzi a rendszer.

Közvetlenül az eladási rendelésből is generálhatunk gyártási rendelést az alábbi módon:

Ha több sorunk van, csak a kijelölt sorokról fog létrehozni a rendszer gyártási rendelést, ekkor a létrehozandó rendelés típusát is kiválaszthatjuk.

A fenti képen látható, hogy három rendeléstípusból választhatunk, ezekkel együtt 5 fajtája van a gyártási rendeléseknek.

Szimulált gyártási rendelés: Ajánlatadás előtt hozzák létre, szimuláció, tehát a rendelések tervezésére nincs befolyással.

Tervezett gyártási rendelés: A tervezési folyamatból jönnek létre, de létrehozhatók manuálisan vagy az eladási rendelésből. Becslést adnak a gépcsoportok és műhelyek terhelésére, így elősegítik a kapacitástervezés folyamatát.

Biztosra tervezett gyártási rendelés: Szintén létrejöhet tervezésből, eladási rendelésből, vagy manuálisan. Jelentkezik a gépcsoportok és műhelyek terhelésében, segít az ütemezésben.

Engedélyezett gyártási rendelés: Innen indítható az alapanyagok felhasználása és a késztermékek készletre vétele, amely történhet több részletben is.

Befejezett gyártási rendelés: A már legyártott cikkeket tartalmazza, ennek segítségével a teljes rendeléstörténet visszakereshető. A befejezett gyártási rendelés már nem módosítható, és nem állítható vissza. Ilyen esetben cikknaplóval, pozitív és negatív helyesbítéssel tudjuk helyreállítani a gyártás előtti mennyiségeket és költségeket.

 

Ezúttal biztosra tervezett gyártási rendelést hoztunk létre az OK gombbal. Ezután a tervezésnél megjelenik az eladási sor módosult állapota.

Ezzel egyidejűleg létrejön az eladási rendelési sor és a gyártás sor közötti foglalási kapcsolat.

Következő bejegyzéseinkben a gyártási folyamat további szakaszait tekintjük át.

 

0

Dynamics NAV (Navision) intrastat funkciója

Az intrastat jelentéskészítés funkció arra szolgál, hogy az EU-n belüli vállalatok eleget tehessenek havi beszámolói kötelességüknek az állam felé, más, EU-n belüli országokkal kapcsolatos árumozgásaikról.

Mint ahogy a Dynamics NAV-on belül szinte mindenhez, ennek használatához és megfelelő működéséhez is előzetes paraméterezés szükséges.

Alapvetően 5 beállítás elengedhetetlen a használatához:

-Országkód/régió beállítása a szállító kartonon

-Országkód/régió tábla (T9) intrastat kódjainak megadása

-VTSZ szám rögzítése a cikkek kartonján

-Intrastat naplósablon illetve naplólapok beállítása

-Stat. jelentések beállítása: Itt megadható, hogy csak bizonyos tételeket listázzon ki, pl. csak amelyek rendelkeznek tranzakciótípussal; illetve itt tudjuk megadni a fájl exportálásának helyét is.

 

Ezeken felül még az adatszolgáltatás keretében célszerű előre beállítani a termék származási országkódját és nettó súlyát, a partner szállítási és kiszállítási módját valamint a tranzakciótípust.

 

Az intrastat naplólapok beállítása a többi naplóéhoz hasonlóan történjen. Létre kell hoznunk egy naplósablont. Évente célszerű újat használni, így nevezzük el évszámok alapján.

Ezeken belül külön időszakokra vegyünk fel naplólapokat. A statisztikai időszakban állítható be, hogy az adott naplólapban melyik időszakot vegye figyelembe a rendszer a tételek kigyűjtésekor. Nyissuk meg a naplólapot a Napló szerkesztése gombbal.

A Tételek gombra kattintva megjelenik a naplólapoknál beállított statisztikai időszak -tól/-ig tartománya.

A rendszer listázza a felküldendő tételek minden adatát. Ezekből a fejlécben található funkciógombok segítségével generálhatunk egy fájlt, amelyet később felküldhetünk az adóhatóság felé.

2

Dynamics NAV 2017 magyar lokalizáció

Tegnap kaptuk a hír a HRP-től ,hogy a magyar lokalizáció a Navision 2017-es változatához, átment a CFMD eljáráson , így hamarosan a hivatalos partnerektől is elérhető lesz az új Magyarországi jogszabályoknak megfelelő és lefordított Dynamics NAV (Navision) .

 

A CFMD rövidítés a Certified for Microsoft Dynamics -t takarja azaz minősítve a Microsoft Dynamics platformra.

A minősítés nem csak Dynamics NAV platformokra van ,hanem AX, CRM plaformokra készült add-onokhoz.  Ilyenkor a Microsoft átvilágítja az addon-t mennyire követi a platform szabványait , okoz-e gondot , stb.

 

0

Összeállítás a Dynamics NAV-ban (Navisionben) – 2. rész

Az előző bejegyzésünkben arról írtunk, hogy pontosan mit is jelent az összeállítás, mikor használjuk, és egy példán keresztül bemutattuk, hogyan célszerű paraméterezni. Hogyan tovább?

Azt már tudjuk, hogy amikor felviszünk egy eladási rendelés sort egy olyan termékkel, amiből nincs készlet, a Dynamics NAV (Navision) rendelkezésre állási figyelmeztetést küld számunkra. Ekkor az eladási rendelésen állva is generálhatunk összeállítási rendelést, a sor Rendelés összeállítandó mennyisége mezőjének kitöltésével.

A fenti menüsorban megtekinthetjük a létrehozott összeállítási rendelés adatait.

A raktári alkalmazottak munkáját is megkönnyíthetjük ezzel a funkcióval, hiszen a kiszedési utasításon szerepel, hogy pontosan milyen típusú és mennyiségű alkatrészt kell előkészíteniük az összeszereléshez.

Az összeállítási rendelést NEM kell külön könyvelni, hanem kiszállításkor lefut az összeszerelés folyamata.

 

Amennyiben eladási rendeléstől függetlenül generálunk összeállítási rendelést, figyeljünk arra, hogy új összeállítási rendelésnél a cikkszámot követően töltsük ki a raktárkódot, ez alapján figyeli a rendszer az alkatrészek felhasználható készletét. Az összeállítási beállításokban felvehetünk egy alapértelmezett raktárat.

Ezután következhet a mennyiség kitöltése. Amennyiben korábban létrehoztunk a terméknek összeállítási darabjegyzéket, a program automatikusan feltölti a sorokat. Egyéb esetben manuálisan töltsük fel.

1

Összeállítás a Dynamics NAV-ban (Navisionben) – 1. rész: Beállítások

A Dynamics NAV 2013 verziója számos újdonsággal szolgált, többek között az Összeállítás funkcióval. Ettől kezdve a rendszerben ötféleképpen vehetünk készletre terméket: beszerzéssel, összeállítással, gyártás készre jelentésével, pozitív helyesbítéssel, illetve eladási visszáruval.

Ezek közül az első három alkotja a Dynamics NAV Készletfeltöltési módjait, amelyet a Cikk karton Feltöltés fülén adhatunk meg.

Beszerzés és a gyártási rendelés opció magától értetődő, azonban több partnerünknél is felmerült, hogy vajon mit jelent az Összeállítás, mint Készletfeltöltési mód. Ezt az opciót egyszerűbb gyártási folyamatok kezelésénél használhatjuk, amelyek nem igényelnek olyan alapos paraméterezést, mint a gyártási rendelés esetében (kapacitáskezelés, műhelyek, művelettervek, műszakok, stb.). Ilyen folyamat többek között az összeszerelés, átcsomagolás vagy a különböző szettek kezelése.

Vegyünk egy példát: ezentúl nem (csak) külön szeretnénk értékesíteni a tollaslabdát és az ütőt, hanem szettben is. Ebben az esetben használjuk az Összeállítás készletfeltöltési módot. Összeállíthatjuk a cikket készletre, vagy közvetlenül eladásra, amit a gyártáshoz hasonlóan a Termelésirányítási elv mezőben adhatunk meg.

Azt, hogy miből állítjuk össze az adott terméket, az Összeállítási DBJ-ben adhatjuk meg, ezt az alábbi módon nyithatjuk meg.

A példánkban szereplő kezdő tollaslabda készletet az alábbi cikkekből állítjuk össze.

Megadható többszintű darabjegyzék is, példánkban a második összetevőt, a C0045 cikkszámú  6 db-os tollaslabda szettet 6 db C0044 cikkszámú tollaslabdából készítjük el.

Nem csak cikket, erőforrást is megadhatunk, amely segítségével kalkulálhatunk az adott termék összeszerelésére fordított munkaidővel és annak árával.

Az egységárat az alkatrészek egységárából és a munkaidő-ráfordítás árából kalkulálja a rendszer.

 

A következő részben folytatjuk az Dynamics NAV összeállítás témakörét, kitérve az eladási rendeléssel való kapcsolatára.

0

Dimenzióbeállítás a Dynamics NAV-ban (Navisionben)

A Dynamics NAV (Navision) dimenziókezeléséről már korábban volt szó, de arra eddig nem tértünk ki, hogy mit is jelent az érték könyvelés mező és annak opciói.

Az egyes cikkekhez, vevőkhöz, szállítókhoz, stb. különböző dimenziókat rendelhetünk hozzá. Például vegyük az A001 cikket.

 

Az Érték könyvelés mezőben négy értéket választhatunk ki:

  • Üres
  • Kód kötelező
  • Azonos kód
  • Nincs kód

Amennyiben a Dimenziókód és Dimenzió érték mezőt kitöltjük, de az Érték könyvelést üresen hagyjuk, új sor felvitele esetén (pl. új eladási rendelés sor vagy új cikknaplósor) automatikusan felkerül a beállított dimenzió a Sor–>Dimenzió mezőbe, azonban a sor dimenziójának törlése esetén is engedi a könyvelést a rendszer, tehát ez nem elengedhetetlen a szállítólevél/számla kiállításához.

 

A Kód kötelező opció arra szolgál, hogy mindenképpen töltsük ki a cikkhez kapcsolódó értéket, ez a funkció hasznos, ha a számlákat egy-egy projekthez rendeljük, de ez számlánként és akár azonos vevőre is eltérő lehet. Ennek megadása nélkül nem enged könyvelni a Dynamics NAV (Navision).

Példacikkünkre beállítottuk a vevőcsoportot, mint kötelező dimenziót, azonban értéket nem állítottunk be hozzá. Könyvelésnél az alábbi hibaüzenettel találkozunk:

A sorba manuálisan vihetjük fel, így könyvelhető lesz a rendelés.

 

Azonos kód: A dimenzióbeállításokban meghatározott dimenziókódot hozza a sorra, enélkül nem könyvelhető a bizonylat.

 

Nincs kód beállításkor nem engedi rögzíteni az adott cikkhez a dimenziót. Amennyiben a vevőre/szállítóra ez az érték be van állítva, a bizonylatfejből átkerül a sorra is, erre figyelnünk kell!

 

 

 

0

Raktárhelyek a Dynamics NAV-ban (Navisionben)

A vállalatok számára gyakran célszerű felosztani a nagyobb raktárakat kisebb, önálló részekre, ún. raktárhelyekre/polchelyekre. A raktározás paraméterezése után már gördülékeny a folyamat kezelése, azonban legfőbb kérdés, hogy hogyan álljunk neki a beállításoknak?

Fontos kikötni, hogy a Dynamics NAV-ban (Navisionben) nem lehet felosztani azt a raktárat, amelynek van készlete. A raktár beállításainak módosításához ki kell vezetni/át kell sorolni egy másik raktárba az adott raktáron lévő mennyiséget.

Ezúttal hozzunk létre egy új raktárat erre a célra. Töltsük ki a raktár alapadatait.

Ha egy raktárat kisebb tárhelyekre osztunk fel, célszerű kizárni annak lehetőségét, hogy raktáron belülre, de raktárhely nélkül érkeztessük be az árut. Ehhez  pipáljuk be a Kötelező raktárhely mezőt!

A raktárhelyek felviteléhez válasszuk a menüsorban lévő Raktárhelyek gombot.

A felugró ablakban tudjuk megadni a polchelyeket, illetve azok tulajdonságait. Megadhatjuk a tárhely teherbírását térfogatban és tömegben, ezek információs mezőként szolgálnak.

A raktárhelyek rögzítése után következik a pénzügyi beállítása, amennyiben új raktárat hoztunk létre, vagy a meglévő raktár könyvelési beállításai változnak. Ezt a Pénzügy–> Beállítás–> Adminisztráció–>Könyvelési csoportok–> Készletkönyvelési mátrixban tehetjük meg.

Az beállítások felvitele után töltsük fel a raktárhelyek készletét cikkátsorolási napló segítségével. Használjuk az új raktárkód és az új raktárhelykód mezőket.

Ezentúl az adott raktárban készletmozgás esetén, beleértve a leltározási folyamatot, mindig kötelező megadni a raktárhelykódot.